Rada Gminy powołała nowego skarbnika

PB290133Dziś, 29 listopada 2017 roku, podczas sesji Rady Gminy Legnickie Pole, została podjęta uchwała w sprawie powołania na stanowisko skarbnika w gminie Legnickie Pole Pana Aleksandra Ciempka.

Pan Aleksander Ciempka urodził się w Złotoryi 1974 roku. Tam też uczęszczał do liceum. Po ukończeniu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rozpoczął pracę w Urzędzie Skarbowym w Złotoryi. Od 1999 roku pracował w Starostwie Powiatowym w rodzinnej miejscowości w wydziale finansów, stanowisko skarbnika w tamtejszym urzędzie objął w 2003 roku.
- Nowy Skarbnik spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie finansów publicznych – informuje Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka.

Życzymy Panu Aleksandrowi owocnej współpracy opartej na rzetelności, zaangażowania w sprawy gminy i jej mieszkańców, wytrwałości i siły w rozwiązywaniu codziennych trudności.

Nowy Skarbnik w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu swoją nową funkcję piastować będzie od 1 stycznia 2018 roku.