"EuroWeek- Szkoła Liderów"

miniaturaDnia 14 listopada 2017 r. uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej oraz drugiej klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Legnickim Polu wybrali się wraz z opiekunami Panią Eweliną Huk i Panią Beatą Wierzejewską na pięciodniowy obóz szkoleniowy „EuroWeek – Szkoła Liderów" w Międzygórzu na Ziemi Kłodzkiej.
Program „EuroWeek – Szkoła Liderów” jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Uczniowie rozwijali najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.
Zajęcia były prowadzone głównie w języku angielskim w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń prowadzonych przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.
Uczniowie Zespołu Szkół mieli możliwość poznania i pracowania z wolontariuszami z krajów takich jak Urugwaj, Meksyk, Indie, Filipiny, Tajlandia, Azerbejdżan oraz Kenia. Oprócz ćwiczenia komunikacji w języku angielskim młodzież wykazała się zdolnościami aktorskimi, tanecznymi oraz informatycznymi podczas wykonywania rozmaitych zadań.
W czasie wolnym od zajęć wolontariusze zorganizowali dla uczniów spacer po Międzygórzu, spokojnej miejscowości schowanej wśród dzikich i pięknych gór Masywu Śnieżnika. Jedną z atrakcji było zwiedzanie Ogrodu Bajek, malowniczo położonego na stromym zboczu Lesieńca, otoczonego przez świerkowy las i górskie łąki.

Pięciodniowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej zakończył się spotkaniem ewaluacyjnym, podczas którego uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalistycznego obozu szkoleniowego „Euroweek – Szkoła Liderów” a pani Dyrektor Dorota Anklewicz-Siczek - podziękowanie za współpracę z Europejskim Forum Młodzieży.