Z życzeniami u Pracowników Socjanych

PB210087Przedstawiciele władz Gminy Legnickie Pole spotkali się z pracownikami placówek udzielających pomocy i wsparcia ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Okazją był przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego, święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Święto to stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji. Stanowi również formę promowania zawodu pracownika socjalnego.

Na terenie Gminy Legnickie Pole funkcjonują trzy placówki działające w służbie potrzebującym: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka oraz zastępca wójta Krzysztof Duszkiewicz odwiedzili w tym dniu miejscowe placówki. Włodarze dziękowali za zaangażowanie i dobre serce, życzyli wytrwałości i energii.
-Niech kolejne dni tej niełatwej pracy będą przepełnione wdzięcznością podopiecznych i szacunkiem otoczenia- mówił Henryk Babuśka.

Pracownikom socjalnym Wójt Gminy osobiście wręczył kwiaty i symboliczne upominki. Po części oficjalnej uroczystości przyszedł czas na słodki poczęstunek, przyjacielskie rozmowy i zaciśnianie więzi między pracownikami i ich podopiecznymi.