Wycinka samosiewów i odrostów

wycinkaInformujemy, że w IV kwartale bieżącego roku w obrębie Nowa Wieś Legnicka oraz Raczkowa, na działkach należących do Gminy Legnickie Pole, będą prowadzone prace wycinkowe samosiewów i odrostów w pasie technologicznym linii przesyłowej 400 kV Mikułowa-Czarna. Powyższe prace będą przeprowadzone na koszt właściciela linii przesyłowej. Na terenie objętym przedmiotową wycinką nie występują drzewa, na które wymagane byłoby zezwolenie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
Zadanie prowadzone będzie w ramach pięcioletniego harmonogramu prac zapewniających bezpieczną pracę linii przesyłowych.