Ogłoszono konkurs na skarbnika.

skarbnik00Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka ogłosił konkurs na stanowisko skarbnika gminy. Dotychczasowy skarbnik gminy Agnieszka Koryś w ostatnich dniach października złożyła wypowiedzenie z pracy czego efektem było odwołanie jej z dniem 9 listopada ze swojego stanowiska. Babuśka podkreśla, że wysoko ceni kompetencje odchodzącej skarbnik. Wójt gminy zaznacza, że była jedną z głównych osób dzięki którym Gmina Legnickie Pole w ostatnich latach rozwinęła się inwestycyjnie. Władze gminy niezwłocznie ogosiły konkurs na wolne stanowisko pracy. Nazwisko nowego skarbnika gminy mamy poznać w połowie przyszłego miesiąca. Termin składania aplikacji na stanowisko wyznaczono do dnia 24 listopada 2017r. do godz. 1400
Więcej informacji o konkursie znajdziecie Państwo na www.bip.legnickiepole.pl