Biało-czerwony Marsz Pamięci

marsz009 listopada nauczyciele wraz z uczniami Zespołu Szkół w Legnickim Polu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowali już po raz drugi Marsz Niepodległości. Przygotowania do tej uroczystości trwały kilka tygodni. Każda klasa miała za zadanie wykonać transparenty z datą ważnego wydarzenia z naszej historii oraz zaprezentować wybraną pieśń patriotyczną. Pod kierunkiem nauczyciela plastyki wykonano biało-czerwone kotyliony dla każdego uczestnika. Uczniowie klasy 2b wystąpili z referatami na temat historii Święta Niepodległości. Trasa marszu wiodła ulicami Legnickiego Pola. Pierwszy postój miał miejsce na placu przed Bazyliką, gdzie oprócz wygłaszanych przez uczniów tekstów o charakterze patriotycznym, uczestnicy marszu wysłuchali przemówienia Wójta Gminy Legnickie Pole pana Henryka Babuśki. Młodzież maszerowała w takt uderzeń werbli z pieśnią na ustach. Szczególnie uroczysty i wzruszający moment przeżyli uczestnicy na placu obok symbolicznych mogił katyńskich, upamiętniających zbrodnie i męczeńską śmierć bohaterów z 1940 r. Uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele władzy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej wysłuchali pieśni patriotycznych, wspomnień o historii mordu katyńskiego i złożyli wieńce na grobach. Odśpiewano uroczyście hymn narodowy, a następnie biało-czerwonym korowodem, przemaszerowano ulicami Legnickiego Pola. Marsz zakończył się apelem na boisku szkolnym, gdzie dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu Pani Dorota Anklewicz-Siczek podziękowała wszystkim za godne upamiętnienie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Tekst: A. Pielak, Alicja Pasternak z klasy 6a