Bartoszów. Rusza przebudowa drogi

547db86f3c90b oSzanowni Mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, w dniu 14 listopada 2017 r. rozpoczynamy przebudowę drogi gminnej przebiegającej przez Bartoszów.
W tym roku planujemy wykonać roboty branżowe - kanalizację deszczową, pozwalającą na odwodnienie drogi. Roboty budowlane spowodują znaczne utrudnienia w ruchu na odcinku ponad 200m, od cmentarza do łuku przy świetlicy wiejskiej w Bartoszowie, a nawet przewidywane jest czasowe wyłączenia z ruchu tego odcinka.
     Objazd dla tego odcinka zostanie ustanowiony na drodze wewnętrznej, gruntowej rozpoczynającej się na wysokości świetlicy, idącej w kierunku Legnicy, włączającej się na wysokości stacji meteorologicznej do ul. Koskowickiej. Ze względu na parametry drogi objazdowej, brak możliwości wyminięcia się dwóch samochodów, będzie ustanowiony ruch jednokierunkowy w stronę Legnicy.
W następnym roku, w okresie wiosennym przystąpimy do zasadniczej przebudowy drogi gminnej.
     Zakres przebudowy drogi oprócz budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy jezdni wraz z wjazdami na posesje, obejmuje także przebudowę oświetlenia wzdłuż drogi oraz budowę chodnika o szerokości od 1,25 do 2m. Wtedy ten odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu drogowego.
     Zakończenie przebudowy tego odcinka drogi planowane jest na 31.05.2018 r. Wartość realizacji I etapu ustalono na kwotę 900.000,00 zł brutto.
Jeżeli Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości ponad 1 700 000 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, co stanowi 50% wartości realizacji etapu II, to w 2018 roku planowana jest kontynuacja przebudowy odcinka obejmującego przebudowę jezdni wraz z wjazdami na posesje, przebudowę skrzyżowania, wykonanie odwodnienia, budowę chodników o szerokości od 1,25 do 2m, budowę przejść dla pieszych wraz ich dodatkowym oświetleniem. Skrzyżowanie i przejścia dla pieszych będą dodatkowo wyniesione na wys. 10cm, co ma uspokoić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tej drodze.
Proszę przygotować się na znaczne utrudnienia na drodze w Bartoszowie przez okres od listopada 2017 do maja 2018 r.