"Co przedsiębiorca wiedzieć powinien - konsultacje instytucjonalne"

pupPowiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW, które odbędzie się 23 listopada 2017r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 13.00 w LETIA BUSINESS CENTER; ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.
     W ramach seminariów eksperckich oraz indywidualnych konsultacji w punktach informacyjnych będzie można dowidzieć się na temat m.in.:

 • obowiązującego prawa pracy;
 • nowego wymiaru rozliczeń w ramach e-składki;
 • obowiązków płatnika wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • dofinansowania działań rozwojowych dla MŚP w woj. dolnośląskim;
 • wsparcia dla przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
 • oferty dla pracodawców ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
 • kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach KFS.

     Europejskie Dni Pracodawców 2017 to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane na terenie urzędów pracy w całej Polsce, w tym w województwie dolnośląskim. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy również włączył się w tę inicjatywę.
     W trakcie Europejskich Dni Pracodawców 2017 odbędą się seminaria eksperckie oraz uruchomione zostaną punkty informacyjno-konsultacyjne, w ramach których możliwy będzie bezpośredni kontakt pracodawców z zaproszonymi do uczestnictwa w spotkaniu przedstawicielami urzędów i instytucji m.in.:
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy,
 • Urząd Skarbowy w Legnicy,
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości- Oddział we Wrocławiu,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży- Ochotniczy Hufiec Pracy w Legnicy,
 • EURES - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,
 • Państwowa Inspekcja Pracy w Legnicy,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy,
 • Biuro Karier-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy,
 • Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 XI 2017 r. na formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie 76/722-52-22 lub 76/722-52-10.

Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
HARMONOGRAM

dni europ