Utrudnienia w ruchu drogowym

uerttrudnienia1W dniu 20 października rozpoczną się roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej nr 2202D w m. Księginice, gm. Legnickie Pole. Wykonawcą robót, wybranym w drodze postępowania przetargowego, jest BUDROMOS J.T. Bieńkowscy Sp. j.  z/s w Legnicy. Roboty będą wykonywane na odcinku ok. 230m, od wjazdu do Księginic od strony Legnicy do zjazdu na drogę wewnętrzną. W związku z powyższym, informujemy o ograniczeniach w ruchu drogowym na wskazanym odcinku robót, które potrwają do maja 2018r.