Dofinansowanie na wymianę pieców

piece00Mając na uwadze złą jakość powietrza atmosferycznego na terenie Dolnego Śląska, która niekorzystnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców regionu oraz fakt, że źródłem znacznej części zanieczyszczeń powodujących ten niekorzystny stan jest tzw. niska emisja, Rada Gminy Legnickie Pole w dniu 29 września br. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.
     Integralną częścią w/w uchwały jest Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Legnickie Pole (kliknij tutaj).

Beneficjenci końcowi programu:
  • Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,
  • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni
  • JST w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:
  • Kotły gazowe,
  • Kotły na olej lekki opałowy,
  • Piece zasilane prądem elektrycznym,
  • Kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
  • Włączenie do sieci cieplnych,
  • OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła

Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz niezbędne informacje dotyczące wniosku dostępne będą na stronie www.legnickiepole.pl

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków: styczeń/luty 2018 r