Zapraszamy na szkolenie

MCK internetMłodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze rozpoczęło realizację projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
     Grupą docelową w projekcie są osoby młode w wieku 18-24 lata pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
     Celem projektu jest m. in. podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie uczestnictwa na rynku pracy. Młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma kompleksowe i profesjonalne wsparcie, m. in.:
  • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące),
  • staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży oraz dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu z zakładu pracy),
  • wsparcie zatrudnienia.


YEI