Taczalin i Raczkowa zwycięzcami

osp0016 września w Legnickim Polu tutejsze OSP było gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych. W zawodach udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Legnickie Pole, zarówno te dorosłe jak i młodzieżowe. Do rywalizacji stanęli więc druhowie z OSP Legnickie Pole, Raczkowej, Taczalina, a także „młodzieżówki” z Legnickiego Pola i Raczkowej. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali sędziowie z Legnickiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem starszego kapitana Marcina Swenderskiego. Profesjonalny komentarz i sprawny przebieg zawodów zapewnił Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Zbigniew Biłyk.

Po wyczerpującej rywalizacji, która przebiegła w atmosferze fair play pierwsze miejsce zajęły OSP Taczalin i MDP Raczkowa, tym samym będą reprezentowały gminę Legnickie Pole w zawodach na szczeblu powiatowym. Nagrody dla wszystkich drużyn wręczyli Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka, młodszy brygadier Wojciech Huk zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP Józef Giedrojć i Jerzy Barański Prezes Gminnego Zarządu OSP w Legnickim Polu.

Składy drużyn

MDP Raczkowa: Mateusz Zdziarski, Amelia Wzorek, Jakub Kaczmar, Natalia Nowak, Bartosz Dubik, Maksymilian Chruściel, Antoni Chruściel, Dawid Brzuśnian, Marcin Szmidt, opiekunem drużyny jest Krzysztof Lelito.

MDP Legnickie Pole: Emilia Kwaśniak, Julia Szumska, Wiktor Smirno, Paulina Bałtarowicz, Mateusz Rak, Julia Kopikowska, Alicja Majchrzak, Marcin Jędrasik, Dawid Kosowski, Maja Majchrzak, opiekunem drużyny jest Natalia Sromecka.

OSP Taczalin: Klaudia Grygajtis, Dominik Sadkowski, Lucjan Szwajka, Kamil Tymków, Damian Kaczmarek, Grzegorz Kret, Michał Salamon, Rafał Tymków, Marcin Serwa.

OSP Legnickie Pole: Mateusz Alwin, Marcin Szumski, Marcin Jaszczyk, Paweł Malik, Marcin Wasilewski, Mateusz Lichota, Tomasz Laska, Jacek Niedbała.

OSP Raczkowa: Paweł Wierzbicki, Marcin Brzuśnian, Aleksander Diogo, Wojciech Fassa, Wojciech Krysiewicz, Augustyn Babeczko, Karol Grygajtis, Dariusz Tamm, Krzysztof Lelito.