Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim

bo JPG1aPoniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Legnickie Pole. Głosowanie na projekty rozpocznie się jutro tj. 1 czerwca i potrwa do 11 czerwca. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem oficjalnej platformy pod adresem: https://legnickiepole.budzet-obywatelski.org/

Zasady głosowania:
  • Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Legnickie Pole, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Legnickie Pole.
  • Każdy mieszkaniec Gminy Legnickie Pole może głosować tylko na projekty z sołectwa, w którym stale zamieszkuje!
  • Każdy mieszkaniec Gminy Legnickie Pole może oddać tylko jeden głos tylko na jeden projekt.
  • Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Przed przystąpieniem do glosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania dwóch głosów.

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM GMINY LEGNICKIE POLE