Przebudowa ul. Gniewomierskiej w Nowej Wsi Legnickiej. Informacja o zmianie organizacji ruchu drogowego.

zmiana organizacji ruchuGmina Legnickie Pole informuje, że od dnia 1 marca 2017r. na odcinku drogi powiatowej nr 2176D (ul. Gniewomierska w Nowej Wsi Legnickiej), firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, rozpocznie roboty budowalne polegające na przebudowie tego odcinka drogi na długości 952 m (rys. 1), wraz z przebudową zjazdów, przystanków autobusowych i budową ciągu pieszo jezdnego. Przebudowywany odcinek rozpoczyna się od torów kolejowych (rys. 7), a kończy na skrzyżowaniu stanowiącym wjazd na podstrefę (rys.10). Zakres zadania obejmie również samo skrzyżowanie. W związku z przebudową od 01.03.2017 r. ustanowiony zostanie jednokierunkowy ruch na tym odcinku drogi, z jednym pasem ruchu w stronę Legnicy (rys. 2.2). Objazd rozpocznie się na rondzie Bitwy Legnickiej na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy (rys. 17) w stronę autostrady A4 do węzła komunikacyjnego Nowa Wieś Legnicka (rys. 18), następnie objazdem do zjazdu z A4 na węźle Legnickie Pole, i dalej w stronę do Gniewomierza (rys. 19). Z ronda Bitwy Legnickiej będzie można dojechać wyłącznie do wysokości skrzyżowania z drogą na Bartoszów (rys. 16), za skrzyżowaniem droga będzie zamknięta dla ruchu w kierunku do Legnickiego Pola. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku - 31.05.2017 r.

Odcinek objęty robotami