Wycinka drzew po nowemu - szczegóły

drzewaNowe przepisy, nowe pytania i sporo wątpliwości zatem wyjaśniamy.
W zawiązku z nowelizacją Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zmianami) od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady usuwania drzew i krzewów z terenów nieruchomości, trafia do nas wiele pytań jak interpretować zmiany. Poniżej kilka wskazówek, które mamy nadzieję rozjaśni nową sytuację formalną.

Osoby fizyczne


Według nowych przepisów na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu własnej nieruchomości osoba fizyczna nie potrzebuje żadnego zezwolenia wydawanego w Urzędzie Gminy, jeżeli usunięcie to nie jest związane z prowadzeniem przez tę osobę działalności gospodarczej. Przepis ten stanowi jednoznacznie, że nie ma tu znaczenia wielkość drzewa ani jego wiek. Jeżeli drzewo znajduje się na terenie nieruchomości osoby fizycznej, to ta osoba może to drzewo usunąć. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy nieruchomość, na której znajduje się drzewo jest pod ścisłą ochroną konserwatora zabytków. Wtedy zezwolenie, zarówno na przycięcie korony jak i na usunięcie drzewa wydaje konserwator zabytków.

Inne podmioty

W sytuacji zaś gdy drzewa rosną na terenie nieruchomości osób prawnych, czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lub gdy są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uzyskania zezwolenia zwolnione są tylko drzewa o określonych obwodach pnia na wysokości 130 cm:

100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu;

50 cm w przypadku pozostałych drzew;

w przypadku krzewów zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia dotyczą krzewów rosnących w skupiskach o powierzchni do 25 m2

Na usunięcie drzew lub krzewów nie spełniających tych wymogów nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.
Więcej szczegółów w ustawie przywołanej powyżej.
W razie pytań lub wątpliwości pomocą i wsparciem służy: Przemysław Tokarz - spec ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy, tel. 76 8582820.