GOPS w Legnickim Polu wprowadza nowatorskie rozwiązania - sms-owe powiadomienia

sms icon blue 300x300Do tej pory decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych były przesyłane do zainteresowanych osób pocztą, co w znacznej mierze zwiększało koszty na obsługę świadczeń. Tylko nieliczne osoby odbierały decyzje osobiście, oszczędzając czas i środki. Idąc śladem MOPS-u w Częstochowie, który jako pierwszy w Polsce rozpoczął wdrażanie sms-owego systemu powiadomień o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie świadczeń rodzinnych, aby usprawnić dotychczasowe formalności i przyspieszyć wypłaty świadczeń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu wprowadził w życie wspomniane, nowatorskie rozwiązanie.
Zasada działania systemu jest prosta.

O wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej świadczenia rodzinnego, klient jest powiadamiany sms-em. Od momentu potwierdzenia doręczenia takiego smsa, zainteresowanej osobie daje się 7 dni na osobisty odbiór decyzji administracyjnej. Kiedy dana osoba decyduje się na taki odbiór, wówczas nie jest konieczna wysyłka pocztowa, a po osobistym odebraniu, wypłata świadczenia następuje w bardzo krótkim czasie. Koszty wysłania takiej wiadomości tekstowej to 15 gr przy 7,80 zł w przypadku listu. Kiedy mimo powiadomienia, klient jednak nie odbierze decyzji osobiście, wtedy tak jak dotychczas, dokument wysyłany jest pocztą. W tej sytuacji, wypłata świadczeń nastąpi dopiero po otrzymaniu przez GOPS zwrotu potwierdzenia odbioru przesyłki, co znacznie wydłuża okres oczekiwania na wypłatę świadczeń.

Sms nie jest wysyłany z numeru telefonu tylko z bramki, za którą odpowiada wybrany do tego operator. W telefonie wyświetla tylko nadawca: „GOPS Legnickie Pole”, co uniemożliwia podszywanie się kogokolwiek pod naszych urzędników. Wiadomość wysyła pracownik sekcji świadczeń rodzinnych. Dla bezpieczeństwa, w sms-ie nie są zawierane dane poufne tylko lakoniczna informacja, która dla zainteresowanej osoby jest wystarczająca.

Liczymy, iż wprowadzenie w życie wspomnianej innowacji spowoduje, że z osobistego odbioru decyzji administracyjnej w/s świadczeń rodzinnych po otrzymaniu informacji sms skorzysta ok. 60% klientów, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości. W perspektywie czasu powinno przynieść to niemałe oszczędności pieniędzy dla GOPS i skrócić czas oczekiwania na wypłatę świadczeń naszych klientów.