Aktualności


INICJATYWA LOKALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LEGNICKIE POLE

0001.jpgZapraszamy mieszkańców Gminy Legnickie Pole do składania wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej. Zadania można realizować w obszarze:
➡️działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
➡️działalności charytatywnej;
➡️
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
➡️działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
➡️kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Czytaj więcej: INICJATYWA LOKALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LEGNICKIE POLE

Termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą!

Uprzejmie informujemy, że termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą, upływa w dniu 19.07.2019 r.

Informacja

Informacja w sprawie ustalania szkód na nieruchomościach  powstałych w wyniku budowy linii napowietrznej 400kV od wykonawcy IDS Energetyka.

Informacja

Komunikat!

W związku z przebudową drogi w Bartoszowie i usuwaniem kolizji sieci deszczowej z siecią wodociągową, uprzejmie informujemy, że mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody w dniach 12-19.07.2019 r. w sołectwach: Bartoszów, Kłębanowice i  Koskowice.

Czytaj więcej: Komunikat!

Komunikat dotyczący „Polowania dewizowego”

Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, iż Zarząd Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Legnicy w dniach 30.07 – 08.08.2019 r. na terenie Gminy Legnickie Pole (obręb Koskowice, Kłębanowice, Księginice, Taczalin) odbędzie się polowanie dewizowe z udziałem myśliwych z Danii.

Transport dla SENIORÓW 60+

BUS_SENIOR_60-1.jpg

Program "AZBEST" 2019

azbest.jpgWójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole.

Czytaj więcej: Program "AZBEST" 2019

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu