Trening systemu wczesnego ostrzegania

Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, że na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca br., w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach treningu zostaną uruchomione systemy alarmowe (syreny) w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Legnickie Pole. Wyemitowany sygnał akustyczny „ Ogłoszenie alarmu” będzie jednocześnie upamiętnieniem 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu